КРЕДИТНА СПІЛКА «КАПІТАЛ»

Адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська , буд. 91

 

Кредитна спілка «Капітал»

Дата створення: 21 червня 2002 року

Дата державної перереєстрації: 08 квітня 2004 року

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи:
серія КС № 79 від 08.04.2004 року

Ліцензії Нацкомфінпослуг України: 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

1) Ліцензія серія АВ № 614957 від 14.08.2012 р., видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.08.2012 р. N 855 на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – чинна.

2) Ліцензія переоформлена на безстрокову  на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг № 1655 від 09.07.2015 року.

3) Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 162 від 26.01.2017 року актуалізовано назву виду фінансової послуги у ліцензії - залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

1) Ліцензія серія АВ  № 614909 від 14.08.2012 р., видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.08.2012 р. N 856 на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – чинна. 

2) Ліцензія переоформлена на безстрокову на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг № 1656 від 09.07.2015 року.

3) Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 "Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" переоформлена на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Назва

фінансової послуги

Тип ліцензії

Назва

Початок дії

Строк

дії ліцензії

Дата пере-оформ-лення ліцензії

Підстава для переоформлення ліцензії

ЗАЛУЧЕННЯ  ФІНАНСОВИХ  АКТИВІВ ІЗ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ  ЩОДО НАСТУПНОГО  ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

ДІЮЧА ЛІЦЕНЗІЯ

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

14.08.2012

БЕЗСТРО-КОВА

26.01.2017

розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 162 "Про актуалізацію інформації в Державному реєстрі фінансових установ щодо діючих ліцензій деяких фінансових установ, у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню"

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

ДІЮЧА ЛІЦЕНЗІЯ

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

14.08.2012

БЕЗСТРО-КОВА

26.01.2017

розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 "Про переоформлення деяким фінансовим установам діючихліцензій, у звязку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню"

 

 

Фактична адреса: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, буд. 91


Телефон: (0619) 42-42-73, факс: (0619) 42-11-04

 

Електронна пошта: ks.kapital.forward@gmail.com

Голова правління: Сметанін Сергій Володимирович

 

Головний бухгалтер: Губенок Олена Федорівна

 

Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки: Кредитна спілка "Капітал" відокремлених підрозділів не має

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки:

Справа про банкрутство КС "Капітал" не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки "Капітал" не застосовувалась.

 

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС "Капітал" в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 

Власники істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за кредитною спілкою) відсутні.

 

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого оргагну, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 5 відсотків: Відсутні

 

 Склад органів управління кредитної спілки «Капітал»

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада в органі управління

Спостережна рада

1.

Губенок Федір Федорович

Голова спостережної ради

2.

Ващук Людмила Олексіївна

Заступник голови спостережної ради

3.

Коршунов Володимир Сергійович

Секретар спостережної ради

4.

Барцал Ольга Фомівна

Член спостережної ради

5.

Товарова Ірина Миколаївна

Член спостережної ради

Ревізійна комісія

1.

Подсудєвська Ірина Сергіївна

Голова ревізійної комісії

2.

Кашуба Ольга Сергіївна

Заступник голови ревізійної комісії

3.

Прилюдько Віра Миколаївна

Секретар ревізійної комісії

Кредитний комітет

1.

Губенок Федір Федорович

Голова кредитного комітету

2.

Ващук Людмила Олексіївна

Заступник голови кредитного комітету

3.

Сметанін Сергій Володимирович

Секретар кредитного комітету

Правління

1.

Сметанін Сергій Володимирович

Голова правління

2.

Беспрозванна Тетяна Федорівна

Заступник голови правління

3.

Губенок Олена Федорівна

Член правління

4.

Барцал Катерина Вікторівна

Член правління

5.

Жарікова Марина Сергіївна

Член правління