КРЕДИТНА СПІЛКА «КАПІТАЛ»

Адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська , буд. 91

Кредитна спілка «Капітал» надає своїм членам кредити строком від 1 до 12 місяців під 36 % річних.

Порядок надання кредитів членам Спілки:

Кредит члену Спілки надається на підставі заяви члена Спілки та позитивного рішення кредитного комітету про надання такого кредиту, яке ухвалюється за умови відповідності члена Спілки вимогам щодо отримання певного виду кредиту.

Основною умовою надання кредиту є очевидна спроможність повернути суму кредиту Спілці та сплатити проценти за кредит у встановлений договором термін за рахунок власних джерел доходу або доходу поручителів.

Заява про надання кредиту для розвитку інвестиційних проектів розглядається за умови подання техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану), складеного з дотриманням вимог затверджених спостережною радою.

Заява про надання споживчого кредиту розглядається за умови подання довідок, які засвідчують наявні джерела доходу члена Спілки.

 

Інформація, необхідна для отримання споживчого кредиту споживачем (наявні та можливі схеми кредитування, тарифи та умови на яких кредитна спілка надає споживчі кредити) згідно ЗУ «Про споживче кредитування»:

 

Споживчі кредити, які надаються членам кредитної спілки «Капітал:

- на житлові потреби - строком на 1  рік, процентна ставка 36 % річних.

- придбання автотранспорту -  строком на 1  рік, процентна ставка 36 % річних.

- придбання аудіо-, відео-, побутової техніки, комп’ютерів -  строком на 1  рік, процентна ставка 36 % річних.

- на інші потреби -  строком на 1  рік, процентна ставка 36 % річних.

 

Кредити надаються готівкою або за заявою члена КС в безготівковій формі.

 

Всі рішення про надання кредитів ухвалюються кредитним комітетом Спілки на його засіданнях, що фіксується у встановленому порядку в протоколах.

Для певних видів кредитів обов`язковою умовою їх надання може передбачатися визначене рішенням спостережної ради забезпечення, включаючи наявність у членів Спілки – встановленої суми внесків визначених видів.