КРЕДИТНА СПІЛКА «КАПІТАЛ»

Адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська , буд. 91

Кредитна спілка «Капітал» залучає депозити від своїх членів на таких умовах:

1) на строк від 1 до 2 місяців з щомісячною сплатою відсотків і поверненням вкладу в кінці терміну договору - під 9 % річних; 

2) на строк від 3 до 9 місяців з щомісячною сплатою відсотків і поверненням вкладу в кінці терміну договору - під 12 % річних;

3) на строк 11 місяців з щомісячною сплатою відсотків і поверненням вкладу в кінці терміну договору - під 15 % річних;

4) на строк 12 місяців з щомісячною сплатою відсотків і поверненням вкладу в кінці терміну договору - під 18 % річних.

Спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки на підставі та на умовах відповідних договорів, які містять:

1) назву документа;
2) назву, адресу та реквізити Спілки;
3) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та iї адресу;
4) найменування фінансової oпepaцiї;
5) розмір фінансового активу зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;
6) строк дії договору;
7) порядок зміни i припинення дії договору;
8) права та обов`язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
9) інші умови за згодою сторін;
10) підписи сторін.